srijeda 01 dec 2021

Kodeks etike medicinskih sestara/tehničara

Kodeks je namijenjen svim medicinskim sestrama i zdravstvenim suradnicima kao eticka odredba u svakodnevnom radu, a posebno mladim medicinskim sestrama kao pomoć u izgradnji vlastitih stavova.