srijeda 01 dec 2021

Održan 218. stručni sastanak medicinskih sestara-tehničara

Na Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli u amfiteatru Klinike za interne bolesti održan je redovni 218. stručni sastanak medicinskih sestara-tehničara.Sastanku je prisustvovao veliki broj medicinskih sestara-tehničara,a izlagane su dvije aktuelne teme.

Temu pod nazivom:"Respiratorni tehničar u postupcima pripreme i zdravstvene njege perkutane traheotomije" izlagala je Silvana Pavičić,medicinska sestra u Jedinici intenzivne njege Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju.U okviru svog rada izložila je vlastita iskustva u primjeni perkutane traheotomije.Pojasnila je da perkutana traheotomija predstavlja hirurški postupak ,koji se izvodi kod kritično oboljelih pacijenata,koji su intubirani i koji na osnovu procjene anesteziologa imaju potrebu za dužom mehaničkom ventilacijom.Ova metoda u odnosu na klasičnu traheotomiju jednostavnija je za pacijenta,jer perkutana traheotomija ima za cilj sprovođenje ventilacije,oksigenacije i toalete dišnog puta.Perkutana traheotomija je metoda koju izvodi anesteziolog uz saradnju jednog respiratornog tehničara i jedne medicinske sestre.Kroz rad je prikazan značaj respiratorne sestre-tehničara u pripremi i njezi pacijenta sa perkutanom traheotomijom.

"Urgentna stanja u psihijatriji-sestrinske kompetencije" je druga tema koju je izlagala Edina Saletović,medicinska sestra Klinike za psihijatriju.Tokom izlaganja istakla je da hitna stanja predstavljaju posljedicu različitih događaja ili situacija,a da je za rješavanje takvih psihijatrijskih sredstava potrebna dobra i precizna dijagnostika.Psihijatrijski pacijenti pri prijemu su najčešće uznemireni,provokativni,prijeteći i agresivni,te je tokom izlaganja ukazala na specifičnoast rada medicinskog osoblja pri hitnim stanjima.Hitna stanja u psihijatriji,prema njenim riječima,mogu biti psihološkog i organskog porijekla.Cilj prevencije takvih stanja su pružanje pomoći pacijentu u razvijanju vještina pomoću kojih će se nositi s problemom i drugim životnim stresovima,ali i provođenje edukacije kako pacijenta tako i članova porodice.

 

Kontinuirana edukacija, koja se obavlja kroz različite vidove, a jedan od načina su i redovni stručni sastanci medicinskih sestara-tehničara JZU UKC Tuzla, predstavljaja vrlo važan segment u poboljšanju kvaliteta usluga za pacijente.