subota 16 okt 2021

Kontinuitet edukcije na JZU UKC Tuzla

U amfiteatru Klinike za interne b9olesti JZU UKC Tuzla održan je u petak (02.11.) 229. stručni sastanak medicinskih sestara i tehničara. Kao i do sada prezentirane su dvije aktuelne teme.

Prvu temu: "Značaj medicinske sestre-tehničara u transplantaciji koštane srži" predstavila nam je Sanela Suljić, medicinska sestra s Klinike za onkologiju, hematologiju i radioterapiju. Kroz rad je istakla da medicinska sestra kao član multidisciplinarnog tima sudjeluje u svim aktivnostima zbrinjavanja hematoloških bolesnika sa svojim znanjem i specifičnim vještinama. Također, medicinska sestra/tehničar na temelju procjene stanja pacijenta, njegovim promatranjem, anamnestičkim podacima i podacima prikupljenim od strane sestara i liječnika, utvrđuje potrebe ili procjenu, planira svoju sestrinsku njegu, zadaje ciljeve, planira intervencije koje će provoditi oko tog pacijenta, te na kraju vrši evaluaciju svog rada. 

Cilj rada bio je da se prikaže da dobro uvježbana i motivisana medicinska sestra/tehničar će poboljšati kako somatsko tako i mentalno zdravlje bolesnika i kontinuirano razvijati i educirati porodicu pacijanata.

"Sveobuhvatna procjena potreba pacijenata i porodica u palijativnoj njezi" bila je druga temu, koju nam je predstavila Olivera Sadiković, odgovorna sestra Dječijeg hospisa. Temeljna svrha palijativnog zbrinjavanja jeste kontrola i ublažavanje simptoma, posebno boli, objedinjavanje fizičkih, psiholoških i duhovnih oblika pomoći u očuvanju dostojanstva bolesnika i njihova integriteta, ali i integriteta njegove porodice. Cilj palijativnog zbrinjavanja je dostizanje najvišeg mogućeg kvaliteta življenja za pacijente sa hroničnim progresivnim bolestima. 

Održan 218. stručni sastanak medicinskih sestara-tehničara

Na Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli u amfiteatru Klinike za interne bolesti održan je redovni 218. stručni sastanak medicinskih sestara-tehničara.Sastanku je prisustvovao veliki broj medicinskih sestara-tehničara,a izlagane su dvije aktuelne teme.

Temu pod nazivom:"Respiratorni tehničar u postupcima pripreme i zdravstvene njege perkutane traheotomije" izlagala je Silvana Pavičić,medicinska sestra u Jedinici intenzivne njege Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju.U okviru svog rada izložila je vlastita iskustva u primjeni perkutane traheotomije.Pojasnila je da perkutana traheotomija predstavlja hirurški postupak ,koji se izvodi kod kritično oboljelih pacijenata,koji su intubirani i koji na osnovu procjene anesteziologa imaju potrebu za dužom mehaničkom ventilacijom.Ova metoda u odnosu na klasičnu traheotomiju jednostavnija je za pacijenta,jer perkutana traheotomija ima za cilj sprovođenje ventilacije,oksigenacije i toalete dišnog puta.Perkutana traheotomija je metoda koju izvodi anesteziolog uz saradnju jednog respiratornog tehničara i jedne medicinske sestre.Kroz rad je prikazan značaj respiratorne sestre-tehničara u pripremi i njezi pacijenta sa perkutanom traheotomijom.

"Urgentna stanja u psihijatriji-sestrinske kompetencije" je druga tema koju je izlagala Edina Saletović,medicinska sestra Klinike za psihijatriju.Tokom izlaganja istakla je da hitna stanja predstavljaju posljedicu različitih događaja ili situacija,a da je za rješavanje takvih psihijatrijskih sredstava potrebna dobra i precizna dijagnostika.Psihijatrijski pacijenti pri prijemu su najčešće uznemireni,provokativni,prijeteći i agresivni,te je tokom izlaganja ukazala na specifičnoast rada medicinskog osoblja pri hitnim stanjima.Hitna stanja u psihijatriji,prema njenim riječima,mogu biti psihološkog i organskog porijekla.Cilj prevencije takvih stanja su pružanje pomoći pacijentu u razvijanju vještina pomoću kojih će se nositi s problemom i drugim životnim stresovima,ali i provođenje edukacije kako pacijenta tako i članova porodice.

 

Kontinuirana edukacija, koja se obavlja kroz različite vidove, a jedan od načina su i redovni stručni sastanci medicinskih sestara-tehničara JZU UKC Tuzla, predstavljaja vrlo važan segment u poboljšanju kvaliteta usluga za pacijente.

 

Obuka iračkih stručnjaka za rehabilitaciju u UKC Tuzla

Univerzitetski klinički centar Tuzla i Marshall Legacy Institute implementatori su projekta obuke iračkih stručnjaka za rehabilitaciju.Projekat je finansiran od strane državnog ureda SAD-a i trajat će tri sedmice.U okviru projekta na edukaciji iz protetike boravit će dva ljekara,dva protetičara i dva fizioterapeuta iz bolnice u Basri.

Irak je zemlja koja je bila pogođena ratom,što je i dovelo do velikog broja žrtava od mina.U pojedinim iračkim klinikama i bolnicama nedostaje specijaliziranog znanja potrebnog za liječenje žrtava traumatskih povreda.U toj zemlji trenutno ima više od 120.000 amputiraca,a svega nekoliko centara u kojima se prave proteze za građane,koji su usljed ratnih povreda ostali bez nekih dijelova tijela.Ljekari i tehničari koji završe edukaciju u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla moći će učestvovati u rehabilitacionom timu bolnica i klinika iz kojih dolaze,te doprinijeti razvoju protetičke rehabilitacije.

"Jako sam sretan što sam ponovo u Tuzli i što sam dio ovakvog programa.Izrazio bih veliku zahvalnost svima koji učestvuju u ovom projektu,koji je dosta opsežan i veoma sadržajan.Moje kolege i ja na ovoj edukaciji stičemo visok nivo znanja iz oblasti protetike,što će nam puno pomoći kada se vratimo u svoje matične kuće u kojima radimo u Iraku",rekao je Ali Jassim Ali,jedan od polaznika edukacije.